Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

   Nabór na wolne stanowisko...

                                                      Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w PoroninieOgłasza nabórna wolne stanowisko pracyspecjalista ds. księgowości w wymiarze 1 etatuWarunki pracy:a)Wymiar czasu pracy:...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o wynikach konkursu...

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/4, 596/13, 596/11, 596/6, 596/2 położonych w PoroninieWójt Gminy Poronin informuje, iż w związku z brakiem złożonych ofert do dnia 21.04.2017 r. do godz.14:00...

  Więcej
 • aktualnosc

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

  Więcej
 • aktualnosc

  Wyniki postępowania konkursowego, wyłaniającego...

  Wynikipostępowania konkursowego,wyłaniającego podmioty realizujące zadaniawspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 .Informujemy, że na konkurs na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 wpłynęły następujące oferty:1.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al....

  Więcej
 • Konkurs na opracowanie koncepcji...

  Tryb zamówienia: Art.4 pkt. 8 PZP                                                                              ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konkurs na stanowisko Dyrektora

  Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w PoroninieNabór na wolne stanowisko

  Więcej
 • aktualnosc

  Protokół w sprawie dostosowania...

  Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowez organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji był projekt dostosowania sieci szkół podstawowych...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe Wójt Gminy Poroninogłasza konsultacje społeczne w zakresie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe...

  Więcej
 • aktualnosc

  Protokół z konsultacji na...

  Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowez organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji był projekt dostosowania sieci...

  Więcej
 • aktualnosc

  OTWARTY KONKURS OFERT -...

  K O N K U R S Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239 i 395.)Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5...

  Więcej