Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Ogłoszenie do składania ofert...

  Dyrektor Zespołu Szkół w Zębie zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej o powierzchni 188m2 i zaplecza kuchennego o powierzchni 184m2 od dnia 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.Szczegóły oferty na stronach www.zswzebie.pl oraz www.poronin.plOfertę prosimy dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół w Zębie,...

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

                                                                                           ...

  Więcej
 • Konferencja IWA Odours and...

  Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i...

  Więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE„Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie.”W związku z realizacją mikroprojektu pn. „Odnowa obiektów historyczno – przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i...

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

  Więcej
 • aktualnosc

  Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta...

  Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Poronin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.Zarządzenie Nr 29/2017Wójta Gminy Poroninz dnia 30 maja 2017 r.w...

  Więcej
 • aktualnosc

   Nabór na wolne stanowisko...

                                                      Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w PoroninieOgłasza nabórna wolne stanowisko pracyspecjalista ds. księgowości w wymiarze 1 etatuWarunki pracy:a)Wymiar czasu pracy:...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o wynikach konkursu...

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/4, 596/13, 596/11, 596/6, 596/2 położonych w PoroninieWójt Gminy Poronin informuje, iż w związku z brakiem złożonych ofert do dnia 21.04.2017 r. do godz.14:00...

  Więcej
 • aktualnosc

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

  Więcej
 • aktualnosc

  Wyniki postępowania konkursowego, wyłaniającego...

  Wynikipostępowania konkursowego,wyłaniającego podmioty realizujące zadaniawspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 .Informujemy, że na konkurs na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 wpłynęły następujące oferty:1.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al....

  Więcej