Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Konkurs na opracowanie koncepcji...

  Tryb zamówienia: Art.4 pkt. 8 PZP                                                                              ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konkurs na stanowisko Dyrektora

  Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w PoroninieNabór na wolne stanowisko

  Więcej
 • aktualnosc

  Protokół w sprawie dostosowania...

  Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowez organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji był projekt dostosowania sieci szkół podstawowych...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe Wójt Gminy Poroninogłasza konsultacje społeczne w zakresie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe...

  Więcej
 • aktualnosc

  Protokół z konsultacji na...

  Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowez organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji był projekt dostosowania sieci...

  Więcej
 • aktualnosc

  OTWARTY KONKURS OFERT -...

  K O N K U R S Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239 i 395.)Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5...

  Więcej
 • Indywidualne numery kont bankowych...

  Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla każdego Podatnika (dla każdej decyzji/nakazu płatniczego) został utworzony w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem, indywidualny numer konta bankowego służący do...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych...

  Wójt Gminy Poroninogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatoweW związku z wydaniem przez Radę Gminy Poronin Uchwały nr XXIX/164/2017 z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów...

  Więcej
 • aktualnosc

  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA...

  Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie. Ogłoszenie wraz z załącznikami  do pobrania TUTAJ.

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU...

  Informacja o wynikach naboru na stanowiskoEkodoradcydokonanego przez Wójta Gminy PoroninW wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku został wyłonionyPan Szymon Fitak zam. PieniążkowiceUzasadnienie:Dwóch kandydatów złożyło dokumenty aplikacyjne, które spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy...

  Więcej