Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ: „Sprzedaż...

  ZP.271.16.2016 Poronin, 07.12.2016r.MODYFIKACJA TREŚCI SIWZNa podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”Ogłoszenie nr...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.16.2016 W S Z Y S C YZapytania i odpowiedzi do zamówienia:„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl,3. w BIP...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiSprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.15.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.14.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.13.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 271.15.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 271.14.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 271.13.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.9.2016                                                                                      ...

  Więcej