Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 271.2.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych...

  Ogłoszenie nr 313915 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.Poronin: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Nowe Bystre w sezonie zimowym 2016/2017. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych...

  Ogłoszenie nr 313867 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.Poronin: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Ząb i Bustryk w sezonie zimowym 2016/2017. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych...

  Ogłoszenie nr 313841 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.Poronin: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w sezonie zimowym 2016/2017. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych...

  Ogłoszenie nr 313748 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.Poronin: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2016/2017. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.1.2016                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.1.2016 W S Z Y S C YZapytania i odpowiedzi do zamówienia:„Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Ząb - Etap III”Numer ogłoszenia: 139333 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016Zmiana: Numer ogłoszenia: 167287 - 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.1.2016 W S Z Y S C YZapytania i odpowiedzi do zamówienia:„Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Ząb - Etap III”Numer ogłoszenia: 139333 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016Zmiana: Numer ogłoszenia: 167287 - 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie...

  Więcej
 • aktualnosc

  MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ ZP.271.1.2016

  ZP.271.1.2016                                                                                        ...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  I: ZAMAWIAJĄCY1) NAZWA I ADRES: Gmina Poronin , ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, woj. małopolskie, tel. 18 2074112, faks 18 2074192. Adres strony internetowej zamawiającego: www.poronin.pl2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku remizy strażackiej...

  Więcej