Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  INFORMACJA o wyborze najkoszystniejszej...

  ZP. 271.4.2015                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja SIWZ do zamówienia...

                                                                                           ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Dostawa z montażem wyposażenia...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyDostawa z montażem wyposażenia na potrzeby realizacji projektu II etap inwestycji budowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w miejscowości Ząb w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój Obszarów wiejskich,...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyDostawa z montażem mebli i wyposażenia kuchni na potrzeby realizacji projektu „II etap inwestycji budowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w miejscowości Ząb” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2....

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja treści SIWZ do...

  ZP.271.3.2015                                                                                        ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.3.2015WszyscyZapytania i odpowiedzi do zamówienia:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.”Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl,3. w BIP Gminy Poronin.4. TED – ogłoszenie przesłane w dn. 05.05.2015r. o nr...

  Więcej
 • aktualnosc

  MODYFIKACJA SIWZ do zamówienia...

  ZP.271.3.2015                                                                                        ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Sprostowanie ogłoszenia

  Sprostowanie ogłoszenia TED PL 2015/S 089-160319 z dn. 08.05.2015r. do przetargu na„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.”

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE o zamówieniu jakie...

  Dz.U./S S8908/05/2015160319-2015-PLPaństwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta1/7

  Więcej