• data dodania: 10.10.2014

  Odpady Wielkogabarytowe

  W dniach od 17.10.2014r. do 24.10.2014r. na terenie Gminy Poronin odbędzie się wielka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych, chemikaliów itp. Wójt Gminy Poronin zachęca do czynnego udziału w przedmiotowej zbiórce wszystkich... >>>

 • data dodania: 30.05.2014

  Azbest

  Obwieszczenie Wójta Gminy Poronin o przystąpieniu do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie Gminy Poronin.Nasz znak: GPGiOŚ-VI.621.14.2014 Poronin 26.05.2014r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PORONIN o przystąpieniu do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie... >>>

 • data dodania: 25.04.2014

  ODPADY WIELKOGABARYTOWE, RTV, AGD I NIEBEZPIECZNE

  Harmonogram wywozu oraz wykaz punktów i godzin zbierania odpadów podczas wielkiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV, AGD oraz odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Poronin W dniach od 05.05.2014r. do 10.05.2014r. na terenie Gminy Poronin odbędzie się wielka... >>>

 • data dodania: 10.04.2014

  ODPADY WIELKOGABARYTOWE, RTV, AGD I NIEBEZPIECZNE

  Wielka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Poronin W dniach od 05.05.2014r. do 10.05.2014r. na terenie Gminy Poronin odbędzie się welka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów... >>>

 • data dodania: 18.12.2013

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, informacja dotycząca zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. w odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wójt Gminy Poronin informuje,... >>>

 • data dodania: 15.10.2013

  Akcja zbiórki wycofanego z eksploatacji sprzętu elektrycznego, elektronicznego AGD i RTV oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów itp.

  Odpady Wielkogabarytowe, RTV i AGD. W związku z planowaną akcją zbiórki wycofanego z eksploatacji sprzętu elektrycznego, elektronicznego AGD i RTV oraz zbiórką odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów itp. Wójt Gminy Poronin zachęca do czynnego udziału w przedmiotowej zbiórce wszytskim... >>>

 • data dodania: 31.07.2013

  Jak poprawnie segregować odpady

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Poronin Wójt Gminy Poronin przypomina, że na terenie naszej Gminy segregację dzielimy na dwie podstawowe frakcje, tzw. „MOKRĄ” i frakcję tzw. „SUCHĄ”. Oprócz tych dwóch... >>>

 • data dodania: 25.06.2013

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na nas wszystkich nowe zadania i nowe obowiązki. We wspólnej trosce o ochronę środowiska i czystość naszych sołectw, gminy i regionu wdrażamy system, który powinien to gwarantować. Załączając informację do... >>>

 • data dodania: 15.04.2013

  Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe

  Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe z terenu Gminy Poronin Lp. Identyfikator REGON Nazwa jednostki Adres Telefon Data wygaśnięcia pozwolenia miejscowość kod pocztowy ulica i numer 1 490518510 Wywóz Fekali I Zanieczyszczeń Usługi Transportowe Tadeusz Swatkowski Ciche 34-407... >>>

 • data dodania: 15.04.2013

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych Zgodnie z art.1 pkt. 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od... >>>