• data dodania: 18.07.2016

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 18.07.2016r.

  Nasz znak: GPGiOŚ-IV.671.2.2016                                                                           ... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 12.07.2016

  Raport z procesu konsultacji społecznych - rewitalizacja Gminy Poronin

  „Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin oraz projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 27.05.2016

  Projekty uchwał oraz formularze zgłaszania uwag w ramach prowadzonych konsultacji społecznych z zakresu rewitalizacji Gminy Poronin.

  Wójt Gmina Poronin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Poronin oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Poronin.Zgodnie z art. 6... >>>

 • data dodania: 20.05.2016

  Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY PORONINz dnia 20.05.2016 r.Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 12.05.2016

  Spotkanie oraz ankiety dotyczące działań rewitalizacyjnych

   Gmina Poronin zaprasza na kolejne spotkanie z zakresu rewitalizacji oraz wypełnianie ankiet dotyczących działań rewitalizacyjnych.Spotkanie odbędą się 19 maja 2016 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie. Program obejmuje dalszą diagnozę problemów występujących na... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 07.04.2016

  Warsztaty diagnostyczne z zakresu rewitalizacji

  Gmina Poronin zaprasza na pierwsze warsztaty diagnostyczne z zakresu rewitalizacji.Warsztaty odbędą się 13 kwietnia 2015: - o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie dla sołectw: Poronin, Stasikówka, Małe Ciche i Murzasichle - o godz. 14.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 31.03.2016

  Ankiety do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poronin na lata 2016 – 2023

  Gmina Poronin przystąpiła do opracowania Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Poronin na lata 2016 – 2023. Program Rewitalizacji ma zidentyfikować obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Program obejmuje diagnozę problemów... >>>