Gmina Poronin w dniach od 1-4 oraz 7-12 lipca 2014 r. realizowała projekt kulturalny „Głos goralskiej dusy – plener rzeźbiarski w Gminie Poronin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”.

Podczas imprezy wykonane zostały rzeźby związane z kulturą Podhala oraz nawiązującymi obchodami corocznej imprezy „Poroniańskie Lato”, plener odbył się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie gdzie każdy mógł zobaczyć jak powstają rzeźby, wykonane dzieła tworzą stałą wystawę plenerową GOK w Poroninie.