Gmina Poronin zrealizowała operację „Nowe oblicze starej „Wańkówki”- rewitalizacja budynku Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie” współfinasowaną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę pokrycia dachowego i orynnowania wraz z hakami samorodnymi, wymianę deskowania szczytów i detali drewnianych, wymiany desek wieńczących geometrię dachu „koni”, wymianę balustrady ganku na parterze od strony południowej, wymianę konstrukcji dachu nad gankiem na parterze, dołożenie elementów konstrukcji dachu w pozostałej części budynku, obłożenie deskami konstrukcji przegrody zewnętrznej - dachu i ścian szczytowych strychu. Czas realizacji: lipiec 2014 – marzec 2015.

Wartość całkowita realizacji operacji: 297.711,50 zł. Kwota dofinansowania: 134 175,00 zł