Gmina Poronin zrealizowała projekt „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”, ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w Gminie Poronin poprzez wdrożenie usprawnień zarządzania e-usługami i korespondencją elektroniczną.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy w Poronin powstał Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego. Profil zaufany to narzędzie służące do podpisywania dokumentów, umożliwiający mieszkańcom załatwienie większości spraw w wybranych urzędach bez wychodzenia z domu. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jest dostępny dla wszystkich obywateli.

W ramach projektu uruchomiono E-usługi i formularze, z których można skorzystać w Gminie Poronin są to:

1. Wniosek o dodanie do spisu wyborców,

2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego,

3. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1),

4. Deklaracja na podatek rolny,

5. Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,

6. Deklaracja śmieciowa,

7. Deklaracja na podatek leśny,

8. Deklaracja na podatek od nieruchomości,

9. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości i obiektach budowlanych, gruntach i lasach,

10. Wniosek - opinia o działce.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Urzędem Gminy Nowy Targ, z Urzędem Gminy Jabłonka, Urzędem Gminy Muszyna, Urzędem Gminy Ochotnica Dolna, Urzędem Gminy Szczawnica i Fundacją STIWEK (Fundacją na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury). Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Czas realizacji: 01.03.2014 – 31.07.2015.