Gmina Poronin zrealizowała operację „Odnowa centrum wsi Nowe Bystre Gmina Poronin poprzez budowę oświetlenia” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Czas realizacji: kwiecień 2014 – listopad 2014.

Cel operacji: Poprawa, jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców wsi Nowe Bystre poprzez budowę oświetlenia ulicznego, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości.

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonanie obwodu oświetleniowego na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych. Wykonanie nowego obwodu oświetleniowego długość 406 m sieci napowietrznej oraz 30 m linii kablowej, na słupach wraz z oprawami. Zamontowanie szafki sterowania oświetleniem ulicznym. Wymiana istniejącego słupa.

Wartość całkowita realizacji operacji wynosi: 86 416,62. Kwota dofinansowania wynosi: 49 000,00 zł