Gmina Poronin zrealizowała operację pn: "Tak żyliśmy, tak żyjemy - wydanie i promocja folderu, albumu, filmu, spotu oraz materiałów o tematyce regionalnej a także przeprowadzenie cyklu warsztatów z malarstwa na tkaninie i malarstwa na szkle" wykonano następujące działania:

1. Opracowano i wydano album o zwyczajach, tradycjach, zawodach, atrakcjach regionu takich jak: pasterstwo, muzyka, taniec, gwara, stroje ludowe na przykładzie sołectwa Ząb najwyżej położonej miejscowości w Polsce.

2. Opracowano i wydano folder przedstawiającego stroje ludowe, muzykę, taniec prezentowane przez zespół regionalny "Zbójnicek" z Zębu.

3. Nagrano film promujący tradycję oraz atrakcje regionu Podhala. Tematyka: Kultura Zębu żywa od dziesiątków lat. Promocja filmu odbyła się podczas 50 lecia zespołu Zbójnicek oraz podczas wspólnego kibicowania podczas mistrzostw świata w Falun.

4. Powielono Płyty DVD - z filmem.

5. Nagrano spot promujący. Tematyka: Ząb, jako najwyżej położona miejscowość Gminy Poronin.

6. Zakupiono materiały (gadżety) kubki, torby, zestaw upominkowy, bidon, kredki, które promują dziedzictwo – rozdawane były, jako nagrody upominkowe dla uczestników warsztatów oraz osób oglądających prowadzone warsztaty.

7. Przeprowadzono cykl warsztatów z malarstwa na tkaninie dla osób dorosłych zamieszkujących teren PLGD i malarstwa na szkle dla dzieci zamieszkujących teren PLGD w celu kultywowania tradycji oraz aktywnego udziału mieszkańców w realizacji projektu. Warsztaty odbyły się w lutym. Liczba uczestników warsztatów - 40 osób. Zajęcia odbywały się z ZS w Zębie w sali przystosowanej do tego rodzaju zajęć.

Czas realizacji: lipiec 2014 – marzec 2015.

Wartość całkowita realizacji operacji: 62 429,35 zł. Kwota dofinansowania: 41 876,00 zł