Gmina Poronin zrealizowała operację „Taniec i śpiew – organizacja warsztatów tańca i śpiewu góralskiego oraz imprezy promującej miejscową kulturę” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi, 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Czas realizacji: czerwiec 2014 – grudzień 2014.

Cel operacji: Kultywowanie tradycji pieśni i tańca góralskiego oraz stworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i inspirowanie do działań służących ochronie i zachowaniu rodzimego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów tańca i śpiewu góralskiego oraz imprezy promującej miejscową kulturę.

W terminie od lipca do listopada – 300 osób wzięło udział w warsztatach tańca i śpiewu góralskiego w 15 grupach 20 osobowych, po 30 h zajęć – łącznie 450 h zajęć. Warsztaty odbywały się w Poroninie, w Zębie, w Nowem Bysterm, w Murzasichlu, w Małem Cichem, w Bustryku i w Suchem. Warsztaty obejmowały naukę tańca śpiewu góralskiego oraz przygotowanie występu, który został przedstawiony na imprezie podsumowującej warsztaty. Impreza podsumowująca odbyła się 22 listopada 2014 roku w świetlicy GOK w Poroninie. W celu udostępniania unikalnych walorów Podhala, jakim jest dziedzictwo kulturowe, Gmina Poronin zleciła nagranie filmu z występów podczas imprezy. Film dostępny jest na stronie internetowej Gminy Poronin https://www.youtube.com/watch?v=vq8cc7dhcHk

Wartość całkowita realizacji operacji: 50 718,86 zł. Kwota dofinansowania: 39 959,02 zł