• data dodania: 12.08.2012

  Bezpłatny kurs języka angielskiego dla kobiet bezrobotnych z terenu Gminy Poronin

  Projekt „Angielski jest łatwy – kurs języka angielskiego dla kobiet bezrobotnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII – Rozwój integracji społecznej, Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz... >>>

 • data dodania: 07.05.2012

  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla gimnazjalistów w Gminie Poronin.

  Gmina Poronin realizuje projekt „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla gimnazjalistów w Gminie Poronin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 -... >>>

 • data dodania: 28.03.2011

  Małopolski System Informacji Turystycznej

  Projekt partnerski pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” (MSIT) realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat A: Budowa regionalnego... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 28.03.2011

  Ponad granicami Gmina Poronin - Mikroregion Baraniec

  „Ponad granicami Gmina Poronin - Mikroregion Baranec”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Czas realizacji:... >>>

 • data dodania: 28.03.2011

  Szkoła na 5+

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.-... >>>

 • data dodania: 28.03.2011

  Aktywny Gimnazjalista

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działenie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie... >>>

 • data dodania: 28.03.2011

  Odnowa Centrum wsi Ząb poprzez wykonanie chodnika

  Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi". Czas realizacji: 03.12.2009 - 21.10.2010. W ramach projektu pn. "Odnowa centrum wsi Ząb poprzez wykoannie chodnika" zostały wykonanane roboty obejmujące przebudowę chodnika na... >>>