Sesja odbędzie się w czwartek 13 października 2016 r., o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń     kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Poronin” sporządzonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.

5.Sprawy bieżące.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.