GODZINY PRACY URZĘDU GMINY PORONIN

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30
WTOREK 7.30 - 15.15
ŚRODA 7.30 - 15.15
CZWARTEK 7.30 - 15.15
PIĄTEK 7.30 - 15.15

GODZINY PRZYJĘCIA STRON
PONIEDZIAŁEK 8.00 - 16.00
WTOREK 8.00 - 14.30
ŚRODA DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK 8.00 - 14.30
PIĄTEK 8.00 - 14.30

WÓJT GMINY PORONIN przyjmuje: w sprawach skarg i wniosków
PONIEDZIAŁEK 9.00 - 16.30
WTOREK 8.00 - 14.30
ŚRODA DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK 8.00 - 14.30
PIĄTEK 8.00 - 14.30

KASA PARTERprzyjmuje wpłaty podatków i opłat lokalnych
przyjmuje opłaty administracyjne
przyjmuje opłatę skarbową
przyjmuje wpłaty za ścieki
obsługuje następujące Jednostki Organizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej
Administrację Placówek Oświatowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury

Przerwa 13.00 - 13.30

PONIEDZIAŁEK 8.30 - 16.00
WTOREK 8.30 - 14.30
ŚRODA 8.30 - 14.30
CZWARTEK 8.30 - 14.30
PIĄTEK 8.30 - 14.30

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00.

Z-CA WÓJTA, SEKRETARZ,
SKARBNIK ORAZ KIEROWNICY
REFERATÓW przyjmują:

w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach przyjęć interesantów