• data dodania: 16.02.2017

  Indywidualne numery kont bankowych od 2017 roku - informacja dla mieszkańców

  Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla każdego Podatnika (dla każdej decyzji/nakazu płatniczego) został utworzony w Podhalańskim... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 15.02.2017

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

  Wójt Gminy Poroninogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatoweW związku z wydaniem przez Radę Gminy Poronin Uchwały nr XXIX/164/2017 z dnia 1 lutego 2017r. w... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 14.02.2017

  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PORONINIE

  Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie. Ogłoszenie wraz z załącznikami  do... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 01.12.2016

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO EKODORADCY

  Informacja o wynikach naboru na stanowiskoEkodoradcydokonanego przez Wójta Gminy PoroninW wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku został wyłonionyPan Szymon Fitak zam. PieniążkowiceUzasadnienie:Dwóch kandydatów złożyło dokumenty aplikacyjne,... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 30.11.2016

  LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO EKODORADCY

  Lista kandydatówspełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Ekodoradcyprzez Urząd Gminy Poronin34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 5W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 28.11.2016

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PORONINIE”

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracy„Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie”Urząd Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5SOiA-OrII.210.10.20161.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:a)nazwa stanowiska: Dyrektor... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 17.11.2016

  Ogłoszenie o naborze

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracyEkodoradcyw Urzędzie Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 51.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:a)nazwa stanowiska: ekodoradcab)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 07.11.2016

  Konsultacje Programu Współpracy

  Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Poronin 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 04.11.2016

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Wójt Gminy Poronin informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 ogłoszonego w dniu 5 października 2016Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na... >>>

  aktualnosc
 • data dodania: 05.10.2016

  Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofertOtwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239... >>>

  aktualnosc