Informacja o wynikach naboru

na stanowisko

Ekodoradcy

dokonanego przez Wójta Gminy Poronin

W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy

na w/w stanowisku został wyłoniony

Pan Szymon Fitak zam. Pieniążkowice

Uzasadnienie:

Dwóch kandydatów złożyło dokumenty aplikacyjne, które spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawiającej warunki pracy wyłoniła kandydaturę Pana Szymona Fitak do nawiązania stosunku pracy na stanowisku ekodoradcy.

Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydata pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu, a także profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji. Komisja pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydata. Pan Szymon Fitak posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Wykazała się wiedzą
i znajomością zagadnień realizowanych na w/w stanowisku. Dowiódł, że jest osobą komunikatywną, elastyczna i kreatywną, co wskazuje na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Poronin, dnia 1 grudnia 2016 r.

przewodniczący

komisji rekrutacyjnej

Andrzej Buńda