Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Ekodoradcy

przez Urząd Gminy Poronin

34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 5

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu
17 listopada 2016 r. spełniają następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Joanna Suska Nowy Targ

2. Szymon Fitak Pieniążkowice

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

Andrzej Buńda

Poronin, dnia 30 listopada 2016 r.