REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ PORONIN I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEObejmuje umowy zawarte w okresie od 1 stycznia 2014 roku
Lp. Data zawarcia umowy Okres obowiązy-
wania
Nazwa podmiotu samorządowego, który zawarł umowę wraz
z imieniem i nazwiskiem reprezentującej go osoby
Nazwa podmiotu – imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę Przedmiot umowy Wartość umowy
1 01.01.2014 na czas nieokreślony Urząd Gminy Poronin
Andrzej Buńda - Zastępca Wójta
Paweł Para - Skarbnik
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Marcin Maurer - Prezes Zarządu
dzierżawa pojemnika SM 1100 o poj. 1,1 m3 12,00 zł miesięcznie + VAT
1 02.01.2014 r. 02.01.2014-31.12.2014 Gmina Poronin
Bronisław Stoch - Wójt Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Pawła Pary
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Paweł Sobczak - Menedżer ds. Sprzedaży
świadczenie usług pocztowych na podstawie obowiązujących cenników
2 02.01.2014 r. do 31.12.2014 jw. Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Józef Jerzy Jurecki - Prezes Zarządu
publikacja wkładki informacyjno-promocyjnej w "Tygodniku Podhalańskim" cena jednorazowej wkładki ( jedna strona kolorowa) 1.230 zł brutto
3 02.01.2014 r. jw. jw. Firma Reklamowa Radio "Alex"
Piotr Sambor
emisja w radiu "Alex" ogłoszeń, komunikatów oraz informacji do 50 minut miesięcznie ryczałt 738 zł brutto miesięcznie
4 02.01.2014 r. jw. jw. MATinternet s.c.
Wojciech Pawlikowski
utrzymanie strony www 172,20 zł brutto miesięcznie
5 21.01.2014 -- jw. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
dr hab.inż. Józef kania - prezes Zarządu
mgr inż. Tadeusz Biedroński skarbnik MSDR
wynajem sali w Urzędzie Gminy Poronin na szkolenie w dniu 04.02.2014 r. 400,00 zł brutto
6 17.02.2014 luty-grudzień 2014 r. jw. Media Kolorowe
Paweł Misior
zamieszczanie dodatku informacyjnego "Wiadomości z Poronina" na jednej stronie w gazecie "Kurier Tatrzański" - raz w miesiącu 700,00 zł + 23% VAT za każdą zamieszczoną stronę