Gmina Poronin - strefa mieszkańca

UWAGA! Zmiana lokalizacji pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka

W związku z rozpoczęciem przebudowym bydynku Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Poroninie, zmianie uległa lokalizacja planowanego pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka. Projektowany pomnik zlokalizowany będzie na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Piłsudskiego 2 w Poroninie.