Gmina Poronin - strefa turysty

Filia GOK w Suchem

Poronińskie Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala, powstało na miejscu dawnej Mineralnej Spółdzielni Pracy, w której w latach 70. XX w. odbywały się próby zespołu ,,Harnasie” ze Suchego. Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Zagospodarowania Gminnej Działki w Suchem teren został włączony do projektu o nazwie ,,Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK w Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK w Suchem – utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem”.

Budynki Mineralnej Spółdzielni Pracy zostały rozebrane, a na tym terenie powstały dwa nowe obiekty. Uratowano również niezwykle cenną polichromię autorstwa Władysława Trebuni – Tutki stanowiącą niebywałą atrakcję dla zwiedzających oraz prawdziwy skarb dla Gminy Poronin i całego Podhala. Obecnie te malowidła ścienne można zobaczyć, odwiedzając Poronińskie Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala, które jest filią Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. W budynku odbywają się różne warsztaty oraz spotkania. Jest on przystosowany zarówno do zajęć ruchowych, jak i plastycznych oraz rzemieślniczych.

Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie
ul. Piłsudskiego 2
34-520 Poronin
tel. (0-18) 20 740 74
gok@poronin.pl