Gmina Poronin - strefa turysty

Zawrat

Zespół Zawrat został założony w 1989 r. przy Związku Podhalan w Bustryku. Nazwa zespołu nie była przypadkowa, gdyż patronat nad zespołem objął prezes ówczesnej Spółdzielni Inwalidów Zawrat w Zakopanem. Pierwszym kierownikiem zespołu został Jan Jarząbek – ówczesny prezes ZP w Bustryku. Pierwszy publiczny występ zespołu miał miejsce na prymicjach ks. Wojciecha Lassaka „Kubusia” z Ligasówki. Od tego czasu zespół bierze czynny udział w przeglądach krajowych i różnych konkursach zagranicznych, występując m.in. we Włoszech i Francji.

W 2002 r. kierownikiem została Helena Dzierzęga, zgodnie z przyjętym zwyczajem, że kierownikiem zostaje aktualny prezes ZP. W tym czasie zespół występował na Poroniańskim Lecie, w Dniu Misia i Bartników, zajmując III miejsce. Delegacja zespołu uczestniczyła w 25 Zjeźdie Sejmu w Ameryce Północnej.

W 2005 r. kierownictwo zespołu przejęła Barbara Sikoń-Zalińska. Z biegiem lat zmieniali się członkowie oraz instruktorzy, ale zespół prężnie działał dalej, uczestnicząc w różnych wydarzeniach kościelnych, państwowych oraz regionalnych. W 2006 roku Zawrat zdobył I miejsce i wyróżnienie dla grupy śpiewaczej na Przednówku w Polanach. W 2007 r. zespół występował na Słowacji w Międzynarodowym roku pod Tatrami w Jakubovanach. W 2010 r. zorganizowano I „Bustrycańskie Nomowiny”, gdzie zespół Zawrat wystawił góralską sztukę pt. „Nomowiny” graną później podczas Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem.

W 2011 r. kierownictwo objęła Beata Kalata. Podczas wyborów „Nojśwarniyjsyj Górolecki” w 2012 r. tytuł Nojśwarniyjsyj Górolecki zdobywa członkini zespołu Zawrat - Małgorzata Łuszczek „Krupiorka”. Na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem zespół wystawia kolejną sztukę góralską pt. „Dwa Wróble w Garści”. Podczas corocznych „Bustrycańskich Nomowin” zespół występuje oraz wystawia sztuki do 2018 r.

W 2019 r. kierownikiem zespołu został Andrzej Jarząbek. Czas pandemii zmienił cały rytm pracy utrwalony latami - udało się jednak utrzymać zespół, instruktorów oraz muzykantów. W 2021 r. na Tatrzańskim Festiwalu Zespołów Góralskich „Złote Kierpce” zespół zdobył wyróżnienie, na „Przezyracce Młodyk Toniycnikow i Śpiywokow” w Ratułowie zespół zdobył I i III miejsce w tańcu solowym. W tym roku wystąpił także na Poroniańskim Lecie.