Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Przedsiębiorcy z Podhala

4 lutego 2022 rusza kolejny nabór na bony szkoleniowe z Programu „Bony szkoleniowe dla podhalańskiego przedsiębiorcy” dające możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości szkolenia.

Składanie wniosków na stronie https://frrr.pl/projekty/bon-dla-podhalanskiego-przedsiebiorcy/                
Zachęcamy do aplikowania - prosty i intuicyjny formularz. Jeśli jednak masz problem lub nie wiesz co wpisać – zadzwoń: 667005974 Zakopane, 537430555 Rabka Zdrój.

 

Program dla:  
-  przedsiębiorców ( w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek)
-  pracowników
Firmy muszą mieć  siedzibę/oddział, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).


Poziom dofinansowania:

- 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych firmy jako tzw. wkład własny)

- 80% (wtedy wkład własny firmy wynosi 20%) w przypadku gdy:

  • pracownicy mają powyżej 50 roku życia,
  • pracownicy są o niskich kwalifikacjach,
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ, Zakopane)
  • przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER,
  • usługi rozwojowe prowadzą do zdobycia kwalifikacji