Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Sołectwo Stasikówka

Sołtys:

Stanisław Pawlikowski
Stasikówka 25
34-520 Poronin
tel. 665 666 642

Rada Sołecka:

Danuta Stasik                          Przewodnicząca
Wojciech Galica                       Członek
Bronisław Stasik                      Członek
Paweł Chowaniec                    Członek
Krzysztof Maciczek                  Członek
Michał Pawlikowski-Bulcyk     Członek
Jerzy Gał                                  Członek

Stasikówka jako odrębne sołectwo funkcjonuje od 1997 roku, kiedy to wraz z przysiółkiem Mur została wyodrębniona z sołectwa Poronin.

Historia Stasikówki i Muru ściśle związana jest z rozwojem Poronina i sięga już XVII w. - czasów rozwoju osadnictwa w dolinie Porońca i powstania wsi Poronin. W skład dzisiejszego sołectwa wchodzą obszary dwóch przysiółków: Stasikówki (która swoją nazwę zawdzięcza rodowi Stasików) oraz Muru, (który dawniej stanowił część gromady Murzasichle). Na przestrzeni lat i zmian administracyjnych przysiółki zachowały swoją tożsamość i zwyczajowo stanowią dziś dwie części jednej zżytej miejscowości. Z biegiem czasu mieszkańcy Stasikówki zaczęli coraz mocniej zaznaczać swoją odrębność od Poronina - w latach 30-stych XX wieku utworzono szkołę podstawową, w latach 1984-1992 wybudowano kaplicę pw. św. Józefa Rzemieślnika, która od 2013 roku pełni rolę kościoła parafialnego w nowo utworzonej parafii w Stasikówce. W 1993 roku do życia powołana została jednostka OSP Stasikówka.

Obecnie miejscowość stanowi niezależny organizm wiejski ze wszystkimi potrzebnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi, takimi jak Koło Gospodyń Wiejskich czy oddział Związku Podhalan powstałymi w 2020 roku.

W Stasikówce znajduje się wiele dobrze zachowanych drewnianych domów zbudowanych w stylu podhalańskim, a także tradycyjnych zabudowań gospodarczych oraz kapliczek.

Miejscowość położona jest w dolinie potoku Poroniec, której zbocza zapewniają przestrzeń do licznych wędrówek polami i lasami. Znajduje się tu wiele punktów widokowych. W ostatnim czasie PTTK wyznaczyło nowy, bezpłatny szlak turystyczny Stasikówka – Tarasówka, a w planach są kolejne znakowane trasy.

Stasikówka posiada dobrze rozwiniętą bazę turystyczną wraz z punktami gastronomicznymi i wypożyczalniami sprzętu narciarskiego i rowerowego. Miejscowość leży na trasie wielu linii transportu publicznego i jest dobrze skomunikowana z atrakcjami regionu, takimi jak szlaki turystyczne, wyciągi czy termy, dzięki czemu stanowi idealną bazę wypadową zarówno latem, jak i zimą.