Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym za rok 2023

  • 6 czerwca 2024 / 10:3

Urząd Gminy Poronin prezentuje zestawienie osiągniętych poziomów recyklingu na ternie Gminy Poronin.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poronin za rok 2023

  • 6 czerwca 2024 / 9:54

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Poronin.

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym za rok 2022

  • 26 września 2023 / 8:10

Urząd Gminy Poronin prezentuje zestawienie osiągniętych poziomów recyklingu na ternie Gminy Poronin.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poronin za rok 2022

  • 8 maja 2023 / 8:32

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Poronin.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

  • 19 stycznia 2023 / 8:18

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin
 oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

  • 5 lipca 2022 / 9:40

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 50 95 wew. 83 

Informacja o gospodarowaniu

  • 7 grudnia 2021 / 14:45

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Poronin realizuje firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o. 
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 
tel. 18 262 50 95 wew. 83

Poniżej przedstawiam wykaz instalacji do których przekazywane są odpady komunalne z terenu Gminy Poronin.

Recykling i analiza stanu gospodarki

  • 7 grudnia 2021 / 14:51

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,869525,informacja-o-osiagnietych-przez-gmine-poziomach-recyklingu-oraz-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-ko.html