Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

  • 19 grudnia 2023 / 9:55

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

Informacja Wójta Gminy Poronin

  • 18 grudnia 2023 / 10:12

Wójt Gminy Poronin informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszku.ią mieszkańcy.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

  • 29 grudnia 2022 / 10:44

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę:

  • Nr LVII/391/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy
  • Nr LVII/392/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • Nr LVII/393/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

  • 29 grudnia 2022 / 9:9

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 6 stycznia 2023 r. (tj. piątek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Suchego, Zębu, Bustryku i Nowego Bystrego. Zamiast 6 stycznia, zbiórka odpadów odbędzie się 7 stycznia (tj. sobota). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Zbiórka odpadów komunalnych

  • 13 grudnia 2021

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych