Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Centrum Usług Wspólnych

Jednostka została powołana 28 czerwca 1995 roku uchwałą Rady Gminy Poronin jako Administracja Placówek Oświatowych i Kulturalnych Gminy Poronin. W 2004 r. zmieniono nazwę jednostki na Administracja Placówek Oświatowych Gminy Poronin.
Jednostka wykonywała zadania w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, prowadzenia obsługi finansowo - księgowej gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, dla których organem prowadzącym była Gmina Poronin.

W styczniu 2017 roku jednostka przekształcona została w Centrum Usług Wspólnych
w Poroninie (CUW). Przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Poronin zaliczanym do sektora finansów publicznych działającym w zakresie oświaty. Jednostka prowadzi również obsługę gminnych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Poroninie.

ul. Józefa Piłsudskiego 9
34-520 Poronin
tel. 18 20 740 03, 18 20 474 74
e-mail:
 cuw@poronin.pl

Dyrektor:
Beata Chałupka