Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Poronin z dnia 20 marca 2024 r.

  • 5 kwietnia 2024 / 10:0

W sprawie: przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Poronin.