Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OSP Małe Ciche

Historia OSP w Małem Cichem sięga czasów okupacji. W latach 40-tych XX wieku miał miejsce groźny pożar, który pochłonął zabudowania Wojciecha Żeglenia Matyscorza, gdzie zginął jego syn Jan. Po tym nieszczęściu Wojciech Żegleń Matyscorz ofiarował działkę po drugiej stronie drogi naprzeciw zabudowań, które spłonęły, gdzie rozpoczęto gromadzenie materiału budowlanego, a następnie w latach 50-tych przystąpiono do budowy remizy. Na podstawie ustnych przekazów za datę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Małem Cichem przyjęto rok 1941.

Aktualnie na wyposażeniu jednostki są dwa wyposażone pojazdy specjalistyczne:

 • typu lekkiego 547[K]88 - GLM Ford Ranger,
 • typu średniego 547[K]83 - GBA 3/16 Scania P360/Wawrzaszek.

Warto zaznaczyć, że w 2018 r. wóz bojowy Scania, dzięki środkom własnym oraz dotacjom, został zakupiony jako nowy oraz uzbrojony w aparaty ochrony dróg oddechowych, ciśnieniowe urządzenia pneumatyczne i wiele innych służących do działań gaśniczych i działań technicznych.

Do szeregów OSP należy 44 druhów oraz 15 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Około 30 druhów należy do aktywnych, czyli zobligowanych do udziału w akcjach ratunkowych. Druhowie aktywni mają przeszkolenia z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, technicznego, wysokościowego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz innych, tworząc Jednostkę Operacyjno - Techniczną (JOT) funkcjonującą w ramach OSP.

Jednostka bierze czynny udział w różnego rodzaju zawodach na szczeblu gminnym (w których od wielu lat zajmuje miejsca na podium), powiatowym, ale i ogólnopolskim (na olimpiadzie OSP w 2021 r. strażacy zajęli II miejsce).

Obecny Zarząd:

 • Prezes Jan Pawlikowski „Kowolcyn”
 • Zastępca Prezesa Stanisław Kułach Jr.
 • Naczelnik Stanisław Pawlikowski „Hancyn”
 • Zastępca Naczelnika Paweł Pawlikowski „Bliźniok”
 • Sekretarz Andrzej Pawlikowski „Z Pastwiska”
 • Skarbnik Janusz Kułach
 • Gospodarz Adam Rączka
 • Członek Andrzej Pawlikowski „z Lichajówek”
 • Członek Wojciech Gał