Gmina Poronin - strefa mieszkańca

CEEB - Nowe deklaracje

  • 19 października 2022 / 11:0

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne wzory deklaracji CEEB dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przykłady.

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  • 6 grudnia 2021 / 16:13

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za budowę bazy odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Deklaracje przyjmowane są od 1 lipca 2021 r. Docelowo baza ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.