Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dotycząca opłaty

  • 6 grudnia 2021 / 14:53

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów.