Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dane Inspektora ochrony danych osobowych

  • 20 Grudnia 2021

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Poronin jest pan Michał Rokicki, dostępny pod nr telefonu 667-500-693, adresem poczty elektronicznej ochronadanych@poronin.pl oraz w siedzibie Urzędu pod adresem ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  • 20 grudnia 2021 / 18:53

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że: