Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Opłaty 2024

  • 8 stycznia 2024 / 12:36

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.
Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów. 

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

  • 29 grudnia 2022 / 10:44

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę:

  • Nr LVII/391/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy
  • Nr LVII/392/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • Nr LVII/393/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

OPŁATY 2022

  • 7 grudnia 2021 / 15:15

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów.