Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2024 w Gminie Poronin

  • 26 stycznia 2024 / 11:54

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r. Wersja nr 2.

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Suche

  • 24 marca 2023 / 12:45

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Informacja

  • 6 maja 2022 / 11:23

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem z siedzibą w Nowem Bystrem 48, 34–521 Ząb, NIP: 7361585161, REGON: 492013458, KRS 0000064704 

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 28.04.2022r., adres do korespondencji: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

ZP.271.2.2022 

„DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWE BYSTRE”