Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023

  • 2 stycznia 2023 / 10:23

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poronin:

Osoby fizyczne, podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  • 30 listopada 2021 / 16:14

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.