Gmina Poronin - strefa mieszkańca

PESEL dla obywateli Ukrainy. PESEL для громадян України

Od 16 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Poronin obywatele Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL. Wnioski można składać codziennie w godz. 8.00  - 14.30 w pokoju nr 18.

Aby uzyskać nr PESEL należy zgłosić się do Urzędu osobiście i zabrać ze sobą:

  • dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości (ewentualnie dokument podróży, Kartę Polaka), dla osób poniżej 18 roku życia, które nie posiadają dokumentu tożsamości i dokumentu podróży, dokument potwierdzający urodzenie,
  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm.

Podczas składania wniosku o nadanie nr PESEL pobierane są odciski palców z wyłączeniem osób poniżej 12 roku życia.

Numer PESEL pozwala m.in. na skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

Złożenie wniosku o numer PESEL umożliwia założenie profilu zaufanego, który ułatwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.

Aby uzyskać profil zaufany, należy mieć:

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

 

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

 

З 16 березня 2022 року громадяни України можуть отримати номер PESEL в Управлінні комуни Пороніна.

Заявки можна подавати щодня з 8.00 - 14.30 в ауд.18.

Для отримання номера PESEL необхідно особисто прийти в офіс і взяти з собою:

1. документ, що дозволяє підтвердити особу (можливо проїзний документ, карта поляка), для осіб віком до 18 років, які не мають документа, що посвідчує особу, та проїзного документа,

2. документ, що підтверджує народження,

3. кольорова фотографія розміром 35х45 мм.

При оформленні номера PESEL знімаються відбитки пальців, крім осіб до 12 років.

Номер PESEL дозволяє, серед іншого скористатись послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги чи заснувати компанію в Польщі.