Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Świadczenia ZUS dla rodzin z Ukrainy

W dniu dzisiejszym tj. 06.04.2022 r. w godz. 9:00 - 13:00 w Urzędzie Gminy Poronin obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wsparcie dla rodziny z ZUS.
Do prawidłowego złożenia wniosku potrzebne będą:
 
- paszporty - Twój i dziecka - lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyliście granicę (jeśli macie)
- zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL - Tobie i dziecku
- numer Twojego rachunku bankowego w Polsce
- Twój numer telefonu w Polsce i adres e-mail
- orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym
- dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację
- dokument potwierdzający legalność Twojego pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.
 
Зверніть увагу 
 
Сьогодні (6 квітня 2022 р.) від З 9:00 до 13:00 в Управлінні комуни Пороніна громадяни України можуть подавати заяви на підтримку своїх сімей від ZUS.
Щоб правильно подати заявку, вам знадобиться:
 
- паспорти - ваш і вашої дитини - або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого ви перетнули кордон (за наявності)
- Свідоцтво про надання польського PESEL ID - вам і дитині
- номер вашого банківського рахунку в Польщі
- Ваш номер телефону в Польщі та адреса електронної пошти
- Рішення польського суду, якщо ви є тимчасовим опікуном
- документ, що підтверджує, що ви перебуваєте під опікою над дитиною, якщо у вас така ситуація
- документ, що підтверджує законність вашого перебування та доступу до ринку праці в Польщі, якщо ви приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року.