Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Świat Roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym

Taki tytuł nosi  XXIV edycja Konkursu Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym.

 

Szkoła Podstawowa w Małem Cichem oraz Tatrzański Park Narodowy zapraszają dzieci małopolskich szkół podstawowych do udziału w XXII edycji konkursu wiedzy o TPN, który tym razem poświęcony jest tatrzańskim roślinom. Poniżej regulamin konkursu.


1. Organizatorzy:  

   Szkoła Podstawowa w Małem Cichem
   Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem
   Gmina Poronin
2. Tematyka konkursu: „Świat roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym”
3. Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą z zakresu flory Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem znajomości następujących zagadnień: wygląd roślin, obszar występowania poszczególnych gatunków, ochrona, historia i dzień dzisiejszy flory Tatrzańskiego Parku Narodowego, wpływ turystyki na florę Tatr.
4. Cel: upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o Podhalu i Tatrzańskim Parku Narodowym, rozbudzenie zainteresowań środowiskiem naturalnym i jego znaczeniem dla człowieka.
5. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych województwa małopolskiego. Szkołę może reprezentować jeden dwuosobowy zespół.
6. Organizacja i przebieg:
Konkurs rozpocznie się 9 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 830 w budynku Szkoły Podstawowej w Małem Cichem.
Konkurs przebiegać będzie w 3 etapach:
- część pisemna (zadania rozwiązywane indywidualnie, punktowany jest zespół),
- finał (składający się z 2 etapów)
7. Organizatorzy przewidują również przeprowadzenie konkursu plastycznego, którego hasło i sposób organizacji zostaną przekazane uczestnikom w dniu konkursu.
8. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.
9. Imienne zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2,  należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkolaciche@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 roku, a wydruk formularzy z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Małem Cichem najpóźniej w dniu konkursu. Ważne będą tylko zgłoszenia przesłane w terminie i formie określonej w niniejszym regulaminie.
10. Uwagi końcowe:
- Koszt przejazdu na konkurs i wykład pokrywają uczestnicy.
- W dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42 a odbędzie się wykład obejmujący tematykę konkursu, przeprowadzony przez pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego. Osoba udzielająca informacji: Pani Aurelia Reinholz tel. 18 20 233 03, e-mail: areinholz@tpn.pl.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom
11. Warunkami przystąpienia ucznia do konkursu są:
- Podpisanie przez jednego z rodziców oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
- Zapoznanie się przez rodziców z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu
Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji szkoły macierzystej ucznia

Proponowana literatura:
T. Skrzydłowski. Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich. Zakopane 2017
T. Skrzydłowski, B. Słama. O drzewach, które wybrały Tatry. Zakopane 2018
Z. Mirek (red.). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze 3. Kraków – Zakopane 1996
H. Piękoś - Mirkowa, Z. Mirek. Atlas roślin chronionych, Warszawa 2003
Foldery TPN, w szczególności dotyczące flory TPN
Kwartalniki TATRY
Strona TPN tpn.pl/poznaj/przyroda TPN/rośliny
Strona www.poznajtatry.pl
Wydawnictwa TPN dotyczące flory

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia

Regulamin

Zgoda RODO TPN