Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Akcja zbiórki będzie polegała na tzw. „wystawce” przy posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Poronin. Podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zbierane tylko te odpady, które zostały wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w następujących dniach:

  • Sołectwo Stasikówka oraz ul. Skupniowa, Sołectwo Małe Ciche i Sołectwo Murzasichle
   (ul. Chycokówka, ul. Lichajówki, ul. Błociska) 04.07.2022 r. (poniedziałek)
  • Sołectwo Murzasichle (ul. Sądelska, ul. Budzowa, ul. Gutowa, ul. Wielhorskiego, ul. Stary Bór) 05.07.2022 r. (wtorek)
  • Sołectwo Poronin (ul. Kościuszki, ul. Kasprowicza, ul. Za Torem) 06.07.2022 r. (środa)
  • Sołectwo Poronin (ul. J. Piłsudskiego, ul. Anieli Gut - Stapińskiej, ul. Tatrzańska,
   Jesionkówka, ul. Majerczykówka, ul. Kośne Hamry) 07.07.2022 r. (czwartek)
  • Sołectwo Ząb (wszystkie ulice) oraz Suche - Rafaczówki 11.07.2022 r. (poniedziałek)
  • Sołectwo Bustryk 12.07.2022 r. (wtorek)
  • Sołectwo Suche 13.07.2022 r. (środa)
  • Sołectwo Nowe Bystre 14.07.2022 r. (czwartek)

Każdy mieszkaniec zainteresowany udziałem w zbiórce winien dokonać zgłoszenia przedmiotowego faktu w tut. Urzędzie Gminy:

 • w przypadku sołectw Poronin, Stasikówka, Murzasichle i Małe Ciche – do dnia
  29.06.2022 r.
 • w przypadku sołectw Ząb, Bustryk, Suche i Nowe Bystre - do dnia 06.07.2022 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową (skan dokumentu z podpisem): odpady@poronin.pl, za pośrednictwem poczty lub w Urzędzie Gminy, w godzinach jego pracy.

Zgłoszenie winno zawierać dane zgłaszającego - imię, nazwisko, adres oraz ilość i rodzaj oddawanych odpadów – wzór zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu.

 REGULAMIN

Akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.

 1. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budynków lub ich części przeznaczonych pod działalność gospodarczą nie będą zbierane, ponieważ koszty działalności gospodarczej nie mogą obciążać pozostałych mieszkańców gminy.
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość zamówienia kontenera
  na odpady wielkogabarytowe za dodatkową opłatą. Zamówienia można dokonać w Urzędzie Gminy.
 3. W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości odpadów, np. pochodzących z działalności gospodarczej lub remontu, zadeklarowana/oddawana ilość będzie podlegała weryfikacji przez tutejszy Urząd.
 4. Podczas akcji będą zbierane wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 • dywany, chodniki, wykładziny, linoleum, łóżka, kołdry, poduszki, materace, fotele, krzesła, stoły, biurka, komody, szafy, meble ogrodowe, itp.
 • rowery, deski do prasowania, karnisze, lampy, donice, wiadra,
 • wózki dziecięce i łóżeczka, przewijaki, wanienki, duże zabawki, itp.
 • drzwi, okna, itp.
 • pojemniki na farby, lakiery, itp.
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte opony (z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli);
 • kabiny prysznicowe, brodzik od prysznica, wanny, zlewozmywak, panele podłogowe, itp.
 1. Odbiór odpadów będzie dokonywany po sprawdzeniu zgodności wystawionych odpadów
  z wykazem odpadów zadeklarowanych w zgłoszeniu dostarczonym do Urzędu Gminy.
 2. Odpady mogą zostać nieodebrane w przypadku stwierdzenia niezgodności z zadeklarowaną ilością lub rodzajem.
 3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00 rano.
 4. Odpady należy samodzielnie wystawić w dniu zbiórki przy drodze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, przebiegającej obok posesji, nie powodując utrudnień w poruszaniu się drogą lub chodnikiem.
 5. Podczas zbiórki nie będą zbierane następujące odpady:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, tworzywa sztuczne samochodowe);
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • odpady poprodukcyjne;
 • papa i styropian budowlany;
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
 • kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • folie z sianokiszonki;
 • zużyte opony (z samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych);
 • drobne odpady budowlane (płyty g-k, styropian, kable, rurki, wełna mineralna, itp.);
 • przeterminowane lekarstwa i inne leki.
 1. Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.
 2. Regulamin zbiórki dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin pod adresem poronin.pl

 

DO POBRANIA:
Zgłoszenie gabaryty