Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Franciszka Łukaszczyka

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na konkurs rzebiarski na projekt pomnika  prof. Franciszka Łukaszczyka. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, w oparciu o którą zlecone zostanie wykonanie pomnika po uprzedniej akceptacji projektu przez Wójta Gminy Poronin. Konkurs jest jednoetapowym otwartym konkursem rzebiarskim, skierowanym do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadaj dowiadczenie i umiejtnoci niezbdne do realizacji pomnika. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami regulaminu konkursu.

REGULAMIN DO POBRANIA