Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Radni jednogłośnie udzielili Anicie Żegleń, wójt Gminy Poronin, wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. 

Sesja absolutoryjna odbyła się w czwartek 30 czerwca 2022 r. Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy. Głosowanie poprzedzone było między innymi odczytaniem obszernego Raportu o stanie gminy. 

Dochody budżetu Gminy Poronin w 2021 roku wykonano w kwocie 70.460.541.62 zł, co stanowiło 106,61% planu. Wykonanie wydatków wyniosło 70.177.803,75 zł i było na poziomie 97,37% zakładanego planu.

Wszystkie komisje Rady Gminy Poronin wydały pozytywną i wystąpiły z wnioskiem o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w minionym roku. 

- Bardzo serdecznie dziękuję - po głosowaniu zwróciła się do radnych wójt Anita Żegleń. - Chyba nie ma wójta, który by się nie przejmował takim momentem. Dziękuję za współpracę, za każdą radę, której udzielacie, za wskazówki. Również za te trudne dyskusje, kiedy nie do końca się z czymś zgadzamy i szukamy punktów stycznych. Przyjęłam w pracy wójta zasadę, że mówię wam o wszystkim. Nie mam tajnych spotkań, niczego, o czym nie moglibyście wiedzieć. Myślę, że to gwarantuje, że nasza współpraca jest bardzo dobra. Życzę każdemu wójtowi tak oddanych i pracowitych przewodniczących oraz radnych - dodała.

Szczególnie dziękowała gminnemu skarbikowi Pawłowi Parze. - Dobrze jest być wójtem, kiedy ma się poczucie bezpieczeństwa, że ktoś mądrze i rozsądnie dba o finanse, że jest partnerem do dyskusji, kiedy spieramy się o rzeczy trudne. Zawsze pieniędzy jest mało i musimy szukać jak najmądrzejszego sposobu ich wydawania. Jest człowiekiem ogromnej wiedzy i pracowitości. Każdy wójt życzyłby sobie takiego skarbnika - podsumowała wójt Anita Żegleń. 

Dziękowała też sekretarz Urzędu Gminy Poronin Marii Budz.
- We wspaniały sposób zarządza urzędem, pracownikami. Jest dla mnie ogromną podporą od pierwszego dnia, kiedy zostałam wójtem - powiedziała wójt Gminy Poronin. 

- Chciałabym też podziękować mojemu zastępcy Maciejowi Dziubasowi. To młody człowiek, bardzo pracowity, o wszechstronnej wiedzy i wysokiej kulturze osobistej. Jest ogromnym wsparciem dla mnie w kwestiach infrastrukturalnych, kultury, edukacji itd. W czwórkę tworzymy dobry zespół - podsumowała wójt gminy. Podziękowała też wszystkim pracownikom urzędu i kierownikom referatów. 

W sesji uczestniczyła również posłanka Anna Paluch, która otrzymała podziękowania za wspieranie Gminy Poronin i pomoc w pozyskiwaniu rządowych środków.