Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin o charakterze uroczystym, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poronin.
    Druk nr 372
  3. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poronin Panu Kamilowi Stochowi.
  4. Wręczenie nagród i odznaczeń.
  5. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
  6. Zamknięcie obrad.

                                                                                            

Sesja odbędzie się we wtorek 13 września 2022 r. o godz. 17.00 w Hotelu Tatry,
Małe Ciche 91 (Polana Zgorzelisko), 34-531 Murzasichle.