Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nadzwyczajna LIII Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę:

LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022.
    Druk nr 373
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                

 

Sesja odbędzie się w poniedziałek 26 września 2022 r., o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.