Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXV Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)  z w o ł u j ę: LXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 461
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  Druk nr 462
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/182/2017 Rady Gminy Poronin
  z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Druk nr 463
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/37/2019 dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin. Druk nr 464
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 10 sierpnia 2023 r., o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski