Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00480303

Poronin, 2023-11-07

Wójt Gminy Poronin
(-) mgr Anita Żegleń

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.31.2023