Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Poronin

wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17 lutego do 18 marca 2022 r. dostępny tutaj

Projekt dostępny jest TUTAJ.