Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Obwieszczenie w wszczęciu postępowania

Wojewoda Małopolski zawiadania, że 7 marca 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administtracyjne na wniosek inwestora (działającego przez. pełnomocnika): Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa sieci gazowejsredniego ciśnienia na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.