Gmina Poronin - strefa mieszkańca

XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559)  z w o ł u j ę: XLVIII  Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  31 marca 2022 r. 
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Druk nr 336
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 337
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia jednostki organizacyjnej gminy do przyjmowania wniosków, przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Druk nr 338
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 339
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  w trybie bezprzetargowym. Druk nr 340
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bustryk. Druk nr 341
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Ciche. Druk nr 342
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Murzasichle. Druk nr 343
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Bystre. Druk nr 344
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Poronin. Druk nr 345
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stasikówka. Druk nr 346
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Suche. Druk nr 347
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ząb. Druk nr 348
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022 r., o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PORONIN