Gmina Poronin - strefa mieszkańca

UCHWAŁA NR L/353/2022 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 30 CZERWCA 2022 r.

  • 8 lipca 2022 / 12:49

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • 28 czerwca 2022 / 12:26

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Poronin do szkół i placówek, Centrum Usług Wspólnych w Poroninie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać z organizowanego przez Gminę Poronin bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023 o składanie wniosków o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami do Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 9 (wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji). Prosimy o złożenie wniosków do dnia 20 maja 2022 r.